Produkty

Nabízíme dva softwarové produkty, které slouží k vytvoření webových stránek:

 • Firemní systém Smaragdium: uživatelsky přívětivý systém pro správu webů i většího rozsahu. Umožňuje ovládat více domén, každá doména může mít více jazykových verzí. Jeho základem jsou tři komponenty:
  • redakční systém pro správu obsahu
  • fakturační systém pro vedení účetnictví a počítání práce pro zákazníky
  • online obchod napojený na fakturační systém
 • Optimalizované jádro Microsmaragdium: vysoce optimalizovaný systém pro zobrazování malých a středně velkých statických webových stránek.

Firemní systém Smaragdium

 • Vytvoření celé struktury webu a editace všech stránek.
 • Při složitějších výpisech lze kombinovat obsah z databáze s provedením skriptu.
 • Silná podpora navigace a orientace: zobrazení pozice v hlavní a vedlejší nabídce, vytváření snadno čitelných internetových adres.
 • Psaní článkůudálostí.
 • Vytváření a zobrazování fotogalerií.
 • Správa uživatelů s různými oprávněními.
 • Diskusní fórum pro registrované uživatele
 • Mohutné zabezpečení proti pokusům o vniknutí nežádoucích osob do systému.

Vytváření struktury

Uživatel si může vytvářet vícerozměrnou strukturu:

 • Jazyk
 • Hlavní sekce
 • Sekce
 • Podsekce

Struktura je libovolně konfigurovatelná a všechny texty jsou editovatelné.

Složitější stránky lze zkombinovat s provedením příslušného skriptu.

Každé stránce lze přiřadit:

 • Název
 • Text
 • Obrázek
 • Fotogalerii
 • Přílohy
 • Pořadí

Podpora navigace

Systém je optimalizovaný „pro lidi a vyhledávače“:

 • Systém silně podporuje navigaci a orientaci na stránce, takže je vždy zřejmé, kde se uživatel nachází v rámci celé struktury webu.

 • Zobrazení pozice v hlavním menu a podmenu.

 • Generování snado čitelných adres.

Psaní článků

 • Články se zobrazují jako „Aktuality“ na titulní stránce.

 • Jejich výpis lze umístit kamkoliv.

 • Lze načasovat zveřejnění a stažení z webu.

 • Straší články lze zobrazit v „archivu“.

Zveřejňování událostí

Pokud se váš web zaměřuje na zveřejňování pořádaných akcí, ať už vlastních nebo pořádaných jinými organizacemi (např. www.bcb.cz, www.cho.cz), můžete k tomu použít modul Události:

 • Řazení událostí podle data konání.

 • Možnost zobrazovat pravidené týdenní i jednorázové události ve výpisu typu Dnes, Zítra, Tento týden, Tento měsíc, Příští měsíc.

 • Dokončené události se automaticky zobrazují v archivu událostí.

Vytváření fotogalerií

 • Lze vytvářet fotogalerie s libovolným počtem fotek.

 • Každou fotogalerii lze přiřadit nějaké stránce, článku nebo události.

 • Fotky při vytváření fotogalerie se zmenšují automaticky, takže není nutné, aby uživatel uměl digitální fotografie zmenšovat.

Správa uživatelů

 • Systém může mít neomezené množství uživatelů, kteří na základě svých oprávnění mohou do systému zasahovat.

 • Každému uživateli lze přiřadit příslušná oprávnění: např. psaní článků, vytváření fotogalerií, přidávání dalších uživatelů.

 • Uživatel s oprávněním typu "Redaktor" může do systému vkládat články a události, ale jejich zveřejnění musí schválit jiný uživatel s vyšším oprávněním.

Diskuzní fórum

 • Registrovaní uživatelé mají možnost vyjádřit svůj názor v intranetové části webu (skryté pod heslem).

 • Vhodné např. pro členy organizace, zaměstnance.

Zabezpečení

 • Systém je silně zabezpečen vícenásobnou metodou proti pokusům crackerů o vniknutí do systému a modifikaci textů.

 • Veškeré změny v systému mohou být logovány (zaznamenávány), takže lze i zpětně dohledat, kdy a kdo změny provedl.

 
Nahoru